Business coaching

U ponudi su i usluge poslovnog coachinga i savjetovanja s ciljem unaprjeđenja operativnog odnosa unutar poslovanja kao i potporu u procesima reinženjeringa samih poslovnih procesa, redefiniranja strategija i restrukturiranja poslovanja koristeći pri tome mindfulness i kognitivo-bihevioralnu metodologiju. Specifičnost usluge poslovnog savjetovanja vezana je za same potrebe klijenta.

Individualni i grupni tretmani za poslovno savjetovanje, razvoj vještina i motivacijskih mehanizama sadržavaju:

INTERPERSONALNE VJEŠTINE: 

 • Komunikacijske vještine
 • Poslovni bonton
 • Prezentacijske vještine
 • Timski rad
 • Vještine utjecanja i asertivnost
 • Upravljanje konfliktima
 • Emocionalna inteligencija
 • Eliminacija stresa

 MENADŽERSKE VJEŠTINE:

 • Unaprjeđenje učinkovitosti poslovanja organizacije korištenjem samoprocjene
 • Motivacijom djelatnika do uspjeha
 • Kreativno upravljanje promjenama
 • Time Management
 • Delegiranje zadataka
 • Optimiziranje postojećih komunikacijskih vještina
 • Rješavanje problema i donošenje odluka

POSLOVNE VJEŠTINE:

 • Vještine svjesnog i budnog pregovaranja
 • Kreativnost i inovacije
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Korjenito redefiniranje, reorganizacija i redizajn poslovnih procesa

U današnje vrijeme brzih promjena i sve zahtjevnijih potrošača, poslodavcima, zaposlenicima i menadžerima se postavljaju kontinuirani zahtjevi za promjenama i unaprjeđenjima poslovanja, kako bi njihove tvrtke opstale u sve zahtjevnijem konkurentskom okruženju. Iz godine u godinu ambiciozni planovi povećavaju i potrebu za poznavanjem uspješnih radnih sistema i metodologija, te modernog pristupa viziji poslovanja putem coachinga, usklađeno s vremenom koje nas definira i vrednuje.

naručite se na besplatne uvodne konzultacije

Photo by Scott Graham from Unsplash